Transport zwłok w świetle przepisów

O ile transport zwłok z kostnicy na cmentarz, w miejscu zamieszkania osoby zmarłej, nie nastręcza zbyt wielu trudności formalnych, o tyle transport zwłok z zagranicy jest przedsięwzięciem bardziej skomplikowanym. Zanim jednak omówimy procedury formalne, przyjrzyjmy się, jakie warunki musi spełniać pojazd, przeznaczony do transportu zwłok.   

 

Jakie warunki musi spełniać pojazd do transportu zwłok?

Pojazd, którym przewozi się zwłoki musi:

  • mieć wyraźnie oddzieloną kabinę kierowcy,
  • wnętrze, które łatwo jest zdezynfekować,
  • specjalne oznaczenia.

Na wyposażaniu auta muszą znajdować się łatwo dostępne środki dezynfekcyjne. Trumna musi być odpowiednio zabezpieczona przed przemieszaniem się w trakcie jazdy. W kabinie ładunkowej tego typu aut nie ma miejsc dla pasażerów. Pojazd do przewozu zwłok musi być zarejestrowany jako pojazd specjalny, dlatego w zakresie transportu ciała zmarłej osoby najlepiej zdać się na nasze przedsiębiorstwo oferujące usługi pogrzebowe. Dysponujemy bogatą flotą tego typu pojazdów. 

 

Jak wygląda transport zwłok z zagranicy?

Transport zwłok z zagranicy obwarowany jest specjalnymi wymaganiami, ujętymi w artykule 14 ustawy z 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W takim przypadku najpierw należy wystąpić o zgodę na pochówek do starosty lub prezydenta miasta, w którym ma spocząć zmarły. Zgodę otrzymasz w ciągu trzech dni. Następnie uzyskaną zgodę przekazuje się do konsulatu w państwie, z którego ciało ma być sprowadzone. Otrzymawszy zgodę, konsul na jej podstawie wydaje odpłatne zaświadczenie na przewóz zwłok. W konsulacie należy także przedłożyć oryginał aktu zgonu oraz zaświadczenie medyczne, że zgon nie nastąpił z powodu choroby zakaźnej. Na koniec dołącza się zaświadczenie zakładu pogrzebowego, zajmującego się transportem zwłok, potwierdzające, że spełnia on normy, dotyczące przewozu szczątków. Samochody bowiem do przewożenia zwłok z zagranicy muszą być wyposażone w odpowiednią trumnę z metalu, szczelnie zlutowaną.

Oprócz usługi transportu zwłok oferujemy także usługę kompleksowego zorganizowania pogrzebu.