Kiedy można ekshumować zwłoki?

Bez względu na to, czy ekshumacja zwłok przebiega na wniosek rodziny, czy też wynika z zewnętrznych okoliczności, jest bolesnym przeżyciem dla bliskich zmarłej osoby. Raz bowiem pożegnawszy krewnego lub przyjaciela, zostają oni zmuszeni przeżywać traumę pogrzebu raz jeszcze. Niestety, bywają sytuacje, w których przeniesienie ciała lub wydobycie go z grobu na potrzeby przeprowadzenia na przykład śledztwa, są nieuniknione. Wszystkiego, co warto wiedzieć o ekshumacji dowiesz się, czytając nasz wpis.  

 

W jakiej sytuacji można ekshumować zwłoki?

Zasadniczo ekshumacja może nastąpić:

  • na pisemną, umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok (żony, męża, dziecka, wnuka, krewnych wstępnych i bocznych),
  • na zarządzenie prokuratora lub sądu,
  • w związku z zajęciem terenu cmentarza na inny cel, na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego.

W pierwszym przypadku również konieczne będzie zezwolenie właściwego inspektora sanitarnego. Inna sytuacja, w której ekshumacja jest możliwa, to decyzja wojewody, wydana na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

Zasady ekshumacji zmarłego

Ekshumacja powinna być dokonana nie tylko z poważnej przyczyny, lecz również musi przebiegać wedle ustalonych reguł. Można ją przeprowadzić wyłącznie w okresie od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych. Przed ekshumacją należy powiadomić o zamiarze jej przeprowadzenia powiatowego lub portowego inspektora sanitarnego, który będzie sprawował nad nią nadzór. W trakcie czynności stosuje się środki ochrony osobistej oraz środki ostrożności. Ziemię z grobu umieszcza się na nieprzepuszczalnej macie. Jeżeli zwłoki ekshumuje się przed upływem 20 lat od dnia pochówku, wydobywa się je wraz z trumną. Trumnę bez otwierania należy złożyć w specjalnej skrzyni, wybitej blachą. Jeśli minęło więcej niż 20 lat szczątki z resztkami trumny umieszcza się w nowej trumnie. Nasz zakład pogrzebowy służy Państwu pomocą w zorganizowaniu powtórnego pochówku oraz w wyborze odpowiedniej trumny. W naszej bogatej ofercie posiadamy trumny tradycyjne, włoskie, belgijskie, francuskie, hiszpańskie i papieskie. Do celów ekshumacyjnych przeznaczone są specjalne sarkofagi. W naszej ofercie posiadamy także trumny drewniane; dębowe, lipowe i sosnowe.