Jak wygląda pogrzeb świecki?

Celem pogrzebu niereligijnego jest uczczenie życia zmarłego, a także umożliwienie żałobnikom wyrażenia emocji na otwartym forum. Bliscy osoby zmarłej mogą dzielić się swoim żalem, wspomnieniami i wspierać się nawzajem. Sprawdźmy, na czym polega idea pogrzebu świeckiego i czy ceremonia niereligijna różni się diametralnie od ceremonii pogrzebowej w obrządku katolickim.

Gdzie zorganizować niereligijne nabożeństwo żałobne?

Większość pogrzebów odbywa się w kościele, ale istnieje wiele innych miejsc, w których można zorganizować nabożeństwo żałobne. Jeżeli zmarły nie był osobą religijną, ostatnie pożegnanie może odbyć się w krematorium, kaplicy przedpogrzebowej, a nawet na otwartym powietrzu.
Ceremonie humanistyczne są znacznie bardziej osobiste niż tradycyjne pogrzeby. Żałobnicy poświęcają czas na rozmowę o zmarłym, jego życiu i osobowości. Stałym elementem uroczystości jest zachęcanie do dzielenia się wspomnieniami. Krótko mówiąc, niereligijne usługi pogrzebowe koncentrują się na ludziach, a nie na religii.

Jak wygląda pogrzeb świecki?

Każda ceremonia świecka jest wyjątkowa i dostosowana do osobowości i życia zmarłego. Ostatnie pożegnanie rozpoczyna się od wprowadzenia żałobników do miejsca złożenia ciała – kaplicy lub krematorium. Całej uroczystości towarzyszy najczęściej muzyka – tradycyjna lub zgodna z gustem zmarłego. Po powitaniu mistrz ceremonii wygłasza mowę na temat sensu życia i zdarzenia śmierci (z niereligijnego punktu widzenia. Po wstępie następuje hołd, czyli opis życia zmarłego, jego pasji, osiągnięć i osobowości. Kolejne etapy ceremonii mogą różnić się od siebie – w zależności od potrzeb żałobnicy mogą czytać poezję, wygłaszać własne przemyślenia lub w inny sposób nawiązywać do życia osoby zmarłej.
Słowa końcowe mogą zostać wygłoszone przez mistrza ceremonii lub członka rodziny – takie słowa zawierają najczęściej podziękowania od najbliższych krewnych dla uczestników.

Świeckie usługi pogrzebowe są praktycznie wolne od zasad i ograniczeń, dlatego podczas nabożeństwa mogą odbywać się małe ceremonie, takie jak składanie kwiatów i zapalanie świec. Może być też muzyka na żywo i chwile ciszy. Podobnie rodzina i przyjaciele zmarłego mogą mieć własne, niepowtarzalne pomysły, które chcieliby włączyć do usługi. Niezwykłą rzeczą w tego typu usługach jest to, że są one ustalane i definiowane przez rodzinę, a czasem przez przyjaciół tych, którzy najlepiej znali osobę zmarłą. Może to dać rodzinie i przyjaciołom pełną swobodę twórczą w projektowaniu pogrzebu zgodnie z wolą zmarłego.