Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Rodzina zmarłej osoby jest zobowiązana do organizacji uroczystości pogrzebowej. Jednak z uwagi na to, że śmierć zwykle nadchodzi niespodziewanie, a organizacja pogrzebu oraz kupno trumny, urny i inne usługi świadczone przez zakład pogrzebowy wiążą się ze sporym wydatkiem, rodzina nie zawsze jest na to przygotowana. Właśnie dlatego należy pamiętać o możliwości złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy. Czym jest to świadczenie, komu przysługuje i co zrobić, aby je uzyskać?

Kto wypłaca zasiłek pogrzebowy i jaką kwotę może otrzymać rodzina zmarłego? 

Organizacja uroczystości pogrzebowej, transport zwłok czy zakup trumny albo urny mogą się wiązać z kosztem rzędu kilku tysięcy złotych. Często zdarza się tak, że rodzina zmarłego nie jest przygotowana na taki wydatek. Jednak niezależnie od tego, jakim budżetem dysponuje, może się ubiegać o otrzymanie zasiłku pogrzebowego. Świadczenie jest wypłacane w ramach ZUS albo KRUS.

Zasiłek zostaje wypłacony w ciągu 30 dni kalendarzowych, natomiast można się o niego ubiegać w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy to ogromne wsparcie dla rodziny zmarłego, ponieważ najczęściej wynosi 4000 zł, co zwykle pozwala na pokrycie całości albo większości kosztów związanych z pochówkiem. Należy podkreślić, że jeżeli o świadczenie ubiega się kto inny niż rodzina (na przykład pracodawca zmarłego albo DPS), to kwota wyniesie dokładnie tyle, ile będzie kosztował pochówek – na przykład 3000 złotych.

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy i kto może się o niego starać? 

O zasiłek pogrzebowy może się ubiegać osoba, która pokryła koszty pogrzebu oraz złożyła stosowny wniosek do ZUS. Należy podkreślić, że w przypadku, w którym zmarły nie miał rodziny, która mogłaby się tym zająć, to o zasiłek może starać się jego pracodawca, DPS, a także gmina, powiat albo osoba prawna kościoła, jeżeli zajmuje się organizacją pochówku, kremacją zwłok czy zakupem trumny.

Co ważne, zasiłek pogrzebowy przysługuje z tytułu ubezpieczenia rentowego. W praktyce oznacza to, że obejmuje osoby zmarłe, które podlegały ubezpieczeniu emerytalnemu i rentownemu, pobierały je, bądź spełniały warunki, aby je uzyskać. Świadczenie jest wypłacane także w przypadku pobierania przez zmarłego zasiłku macierzyńskiego albo chorobowego.